Depositphotos_20430561_xl-2015_edited
שלמה - טיולים מיוחדים בא במטרה ברורה ללמידה והתפתחות בנושא מסוים. לאותו טיול נכנסים מפגשים עם יצירות ויוצרים משבטים,
כפרים ואמנים בעלי עניין וייחודיות ואשר שומרים על תרבותם ואינם חשופים לשינויי המודרניזציה ונושקים לאותו נושא נבחר.
המפגש עם התרבות המקומית יוצרת סגירת מעגל עבורנו וכך נוצרות חוויות של השלמה פנימית וגדילה קוגניטיבית.
בטיולים המיוחדים יש דגש על מטרה ותוכן טיול עם יעוד ספציפי ומובנה
במהלך הטיול משולבים יעדי טבע מהיפים והמדהימים שיש בעולם, הכרת אנשים מיוחדים, התקרבות לחיות מיוחדות ומרתקות,
וביקור באתרים מדהימים.
טיולים מיוחדים מביאים חוויה שאין שני לה כשהיא מחברת את המה עם האיך. לטיולים המיוחדים יש תהליך מיון וקבלה.
 טיול תרבות 
רוסיה
10
ימים
טיול גאוגרפיה
קוסטה ריקה
12
ימים