tiuley muzika
בשלמה, טיולי המוזיקה שלנו מתאפיינים באהבה לצורת הביטוי הראשונה של האדם שהיא הצליל וההדהוד שלו בעולם.
אנו נטייל בעקבות נושא, אמן, להקה, תזמורת, פסטיבל, קרנבל. נטעם, נלמד ונחווה את החוויה החושית המוזיקלית לשלל גווניה,
כאשר בנקודות שיא בטיול יוצגו לצד החיים של המקומיים ולצד התרבות המשויכת היצירות המפוארות, וכך יתקיים סנכרון של עבר הווה ועתיד. טיולי מוזיקה באים ממקור של חקירה סקרנות והנאה צרופה.
טיול קרנבלים באיטליה
צפון איטליה
7
ימים
טיול מוזיקת הצוענים 
הטיול בהכנה
ספרד
7
ימים